Top

DISKUZE   Vložit nový příspěvek

Pravidla diskuze

  1. Je zakázáno propagovat v příspěvcích služby a výrobky. Vyjímky tohoto pravidla uděluje správce serveru.
  2. Chovejte se slušně, neurážejte druhé, nepoužívejte sprostá či nevhodná slova, neprovokujte a buďte tolerantní.
  3. Pokud možno používejte diakritiku.
  4. Příspěvky před odesláním zkontrolujte, pište správně pravopisně.
  5. Vyjadřujte se k problematice, které dobře rozumíte.
  6. Vstupem na stránky diskuze každý souhlasí se zněním těchto pravidel a zavazuje se je dodržovat.
  7. Za porušování těchto pravidel se vystavujete postihu, dočasným nebo trvalým zablokováním přístupu do diskuse!
  8. Nevhodné příspěvky budou správcem smazány!